Rotační rozšiřovací korunka funguje na odlišném principu než výše popsané pažící systémy. Nepoužívá se v kombinaci s ponorným kladivem, ale připojuje se přímo na vrtné soutyčí, a proto vrtá pouze rotačním způsobem, ne příklepem. Rozšiřovací elementy podvrtávají pod pažnicí otvor o průměru větším, než je průměr pažnice, ale pažnice není systémem zatahována. Po předvrtání musí být pažnice dotláčena do předvrtaného otvoru přes podsedák vrtnou hlavou soupravy nebo je rozšiřovací korunka použita v kombinaci s dvojitou pažnicovou hlavou (lze použít pro "pravý" i "falešný" duplex). Jelikož je průměr předvrtaného otvoru větší, než je průměr pažnice, významně se snižuje plášťové tření pažnice v porovnání s tzv. přetloukáním a dotlačování je nejen mnohem snazší, ale také se významně snižuje riziko deformace pažnice. Po zapažení se tlakem o spodní konec úvodní pažnice zatáhnou rozšiřovací elementy do těla rozšiřovací korunky a tu lze jednoduše skrz pažnice vytáhnout ven z vrtu. Rozšiřovací korunku je vhodné používat s tzv. centrátorem, umístěným za první vrtací trubkou, který vymezuje chod vrtného soutyčí v pažnici a zabraňuje tak „rozejití" os vrtného soutyčí a pažnice. Nevýhodou je, že rozšiřovací korunka vrtá pouze rotačním způsobem, a proto může být převrtávání případných tvrdých proplástků velice zdlouhavé. Výhodou je nižší pořizovací cena oproti klasickým pažícím systémům a také to, že se při použití rozšiřovací korunky nezmenšuje světlost pažnice. Rozšiřovací korunka se vyrábí ve dvou různých provedeních (viz obr.). Typ 1.: provedení s roubíkovými tvrdokovy je vhodné do tvrdších nesoudržných materiálů (štěrky, písky). Typ 2.: provedení s břity je vhodné do jílů. Rozměry dostupných rozšiřovacích korunek pro příslušné průměry pažnic obsahuje tabulka níže. Pro daný průměr pažnice je vždy uveden přibíraný průměr/průměr zavřené korunky.

Rotační rozšiřovací korunky_ta
Rotační rozšiřovací korunky
Rotační rozšiřovací korunka 1
Rotační rozšiřovací korunka 4
Rotační rozšiřovací korunka 2
Rotační rozšiřovací korunka 3