Dne 17.12. 2010 se poblíž belgického města Kanne konala předváděcí akce LargeSonic DemoDay, na které bylo představeno vrtání pomocí sonické technologie (vrtací souprava SDC 550 se sonickou hlavou Sonicor 50K). Tato akce byla pořádána holandskými firmami SonicSampDrill (výrobce a distributor sonických souprav) a Conex (vlastník vrtací soupravy). Firma Vrtací technika Svoboda s.r.o. organizovala návštěvu této akce pro zájemce z ČR.
Princip vrtání pomocí sonické technologie je podrobně vysvětlen zde.

Základní informace o předváděcí akci:
počet účastníků: 45
počet účastníků z ČR: 13
místo vrtání: vápencový lom

Geologie:
0-10 m nesoudržné skrývky (jíl, písek, vápenec, křemen)
10-   m homogenní vápenec s občasnými jílovými prolohami

Postup vrtných prací:
0-9 m odběr jádra pomocí zavibrováné pažnice (pouze vibrace)
9-60 m vrtání pomocí pažnice s otevřenou pažnicovou korunkou pr. 125 mm (vibrace + rotace)

Jako obtížně pochopitelné se všem jevilo použití jádrovací korunky (s otevřeným středem), aniž by jádro bylo do vrtné trubky nabíráno. A to i v homogenním, byť nikterak tvrdém vápenci. Princip tohoto způsobu vrtání spočívá v udržování hydraulického tlaku sloupce vody nad vrtací korunkou, který nedovolí průnik jádra do soutyčí.

O rychlosti vrtého postupu vypovídají videa, která naleznete zde.