Pažící systém Durawing od firmy Everdigm

Oblíbený symetrický pažící systém, dříve známý pod označením SIS, je znovu na trhu po tříletém přerušení dodávek! Malá firma Shinsung, která tento systém vyvinula , se v roce 2012 stala součástí jihokorejské nadnárodní společnosti EVERDIGM, jejíž výrobky celosvětově zaujímají významné postavení v oblasti strojírenské výroby.
Pažící systém Durawing se od jiných podobných systémů odlišuje způsobem vysouvání a zasouvání rozšiřovacích elementů (wing bits). Zatímco klasické systémy využívají k otevření a zavření kontakt přibíracích prvků se stěnou vrtu, u systém Durawing se přibírací elementy vysouvají a zasouvají pomocí natáčecího mechanismu uvnitř pilotní korunky. Z tohoto důvodu je možnost zablokování rozšiřovacích prvků úlomkem horniny velmi omezena a proto je možné tento systém velmi snadno po dopažení vrtu zavřít a vytěžit ven. Prostor mezi výsuvnými elementy a tělem pilotní korunky i natáčecí mechanismus je průběžně čištěn procházejícím vzduchem, takže nebezpečí zablokování mechanických částí je omezeno na minimum. Viz video na odkazu: http://www.everdigmrocktools.com/eng/main/vod2.php. Žádný jiný systém, který pod pažnicí vrtá s větším průměrem než je její průměr, se nezavírá a otvírá tak snadno jako Durawing.
Další nezanedbatelnou výhodou Durawingu je skutečnost, že čelní plocha pilotní korunky je celistvá a nemá tím pádem snahu se při vrtání „zakusovat" do nesoudržného materiálu, jak je tomu u jiných systémů, pracujících na obdobném principu ale s pilotní korunkou s neúplnou čelní plochou. Výsledkem je daleko menší nárok na krouticí moment rotační hlavy a vrtání s Durawingem je tak mnohem „hladší".
Výměna opotřebených přibíracích elementů (wing bits) je velmi snadná a rychlá - viz video na odkazu: http://www.everdigmrocktools.com/eng/main/vod3.php. Systém je možno s výhodou používat i pro horizontální pažení, poněvadž na rozdíl od klasických systémů s vyklápěcími přibíracími elementy, nemůže dojít při horizontální rotaci k zasunutí elementu do těla pilotní korunky vlivem gravitace a tím i k nepravidelnému tvaru předvrtávaného otvoru pro pažnici.


Soubory ke stažení