Výplachové hlavy
Vyrábějí se dva typy výplachových hlav , lišící se způsobem montáže na stávající rotační hlavu vrtné soupravy:

-   výplachová hlava typu Stenberg, umístěná nad rotační převodovkou

Výpalchová hlava typu Stenberg


-   průběžná výplachová hlava, umístěná pod rotační hlavou: fotografie není k dispozici

Průběžná výplachová hlava


Oba typy výplachových hlav jsou opatřeny kluznými výměnnými ložisky a jsou dimenzovány na tlak 250 barů.