Německé přimazávače Lubro Star:

- několik variant objemu a provozního tlaku - viz. tabulka pod obrázkem
- vysoká provozní spolehlivost
- snadná montáž a jednoduchá obsluha
- snadná regulace množství oleje dávkovaného do vzduchového systému otočným knoflíkem
- otočením knoflíku do nulové polohy lze zabránit plýtvání olejem při pročišťování vrtu vzduchem
- prakticky bezúdržbový
- k zakoupenému výrobku je dodáván jednoduchý návod k instalaci, protokol o tlakové zkoušce a prohlášení o shodě

Lubro Star ®

Výrobek

Objem nádrže Maximální pracovní tlak Spojovací šroubení v palcích Maximální průtok vzduchu Typ
line oiler 0,3 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 4m³/min. E 5/1/1B
line oiler 0,6 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 4m³/min. E 10/1/1B
built-in lubricator 4 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 4m³/min. E 15/4/1B
built-in lubricator 8 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 8m³/min. E 21/8/1B
built-in lubricator 9 litres 14 bar/204 psig 1,5"/1,5" 11m³/min. E 21/9/1.5B
built-in lubricator 9 litres 14 bar/204 psig 2" / 2" 20m³/min. E 21/9/2B
high pressure lubricator 8,5 litres 26 bar/378 psig 2" / 2" 30m³/min. EH 21/8.5/2AG
high pressure lubricator 10 litres 30 bar/435 psig 2" / 2" 40m³/min. EH 21/10/2AG
high pressure lubricator 15 litres 35 bar/507 psig 2" / 2" 50m³/min. EH 21/15/2AG
high pressure lubricator 20 litres 35 bar/507 psig 2" / 2" 50m³/min. EH 21/20/2AG
stand alone 4 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 4m³/min. SE 15/4/1B
stand alone 8 litres 10 bar/150 psig 1" / 1" 8m³/min. SE 21/8/1B
stand alone 9 litres 14 bar/204 psig 2" / 2" 20m³/min. SE 21/9/2B


Mazání kladiva

Ponorné vrtací kladivo je zařízení, ve kterém se značnou rychlostí pohybuje píst ve válci (až 10 m/s) při značném tlaku (až 30 barů). Pokud nejsou styčné plochy pístu a válce pokryty vrstvou oleje, dochází k zadírání kovových ploch vůči sobě v důsledku vysokého nárůstu teploty na povrchu válce nebo pístu. Firma Numa, která je největším výrobcem kladiv v USA , prováděla testy kladiv bez přídavku mazacího oleje. Bylo zjišťěno, že teplota povrchu třecích ploch během jedné minuty dosáhla urovně okolo 750 st. Celsia pri provozním tlaku 24bar. Při těchto teplotách se již objevují na obou třecích plochách mikrosvary, které jsou startovacím bodem budoucích prasklin. Při vrtání s nízkým provozním tlakem nemusí nutně dojít k prasknutí pístu, ale kladivo brzy ztrácí těsnost a tím i výkon. Kromě mazání pístu ve válci musí být mazány i drážky dříku vrtací korunky ve spodní přídržné matici, jinak dochází k vzájemnému opotřebování a vzniku nadměrné vůle. Mazání moderních vysokovýkonných kladiv je proto velmi důležité a je žádoucí, aby se upustilo od zaběhnuté praxe lít olej do vrtných trubek pouze při přidávání další vrtné trubky. Tímto způsobem není zaručeno dostatečné mazání kladiva ke konci vrtání každé vrtací trubky. Je třeba používat přimazávač kladiva, který zajistí kontinuální dodávku oleje bez ohledu na to, jak dlouho trvá svrtání vrtací trubky. Zároveň umožňuje přesné dávkování oleje s ohledem na velikost kladiva a podmínky, za jakých se kladivo používá. Množství oleje je třeba zvýšit, používá-li se dávkovač vody či pěny do proudu vzduchu. V takovém případě je nutné používat až dvojnásobné množství oleje aby se zajistilo dostatečné mazání kladiva neboť část oleje je „odplavena „ vodou nebo „rozpuštěna" pěnidlem (saponátem). K mazání kladiv by se v žádném případě neměla používat nafta a řídké oleje (hydraulický olej). Druh a kvalita oleje se řídí návodem výrobce kladiv a je též závislá na teplotě, při které se kladivo používá. Obecně platí, že v zimních podmínkách se používá olej s nižší viskozitou a v letním období olej s vyšší viskozitou. Při vrtání studní se doporučuje používání biologicky odbouratelného oleje, je však vždy nutné používat oleje s co nejvyšší kinematickou viskozitou. Např. nejpoužívanější olej Bipol má viskozitu 40, což je hodnota na hranici použitelnosti a to pouze v zimním období. Kvalitnější Bipol K má viskozitu 78, a proto je pro mazání kladiva mnohem lepší. Většina výrobců doporučuje v letním období používat olej s viskozitou okolo 150. 
Množství oleje na přimazávání kladiva se řídí návodem výrobce. Pro většinu ponorných kladiv však platí, že je třeba dávkovat cca 0,7 l /hod oleje na každých 10 m3/min vzduchu, spotřebovaného kladivem. To znamená, je-li spotřeba 5" kladiva cca 16 m3/min vzduchu (při cca 18 barech), je třeba dodat kladivu 0,7 x 1,6 = 1,12 l oleje za každou provozní hodinu.
Mazání kladiva je důležité nejen z hlediska případného zadření pohyblivých částí, ale olej zde plní i konzervační funkci. Proto je důležité po skončení vrtání kladivo vyfoukat stlačeným vzduchem a přitom otevřít přimazávač naplno. Kladivo je tím zbaveno vody a případných zbytků vrtné drti a je zároveň zajištěna konzervace všech vnitřních součástí proti korozi.

Přimazávač Lubrostar